Produkty
Jak na to
header - Izolace nad krokvemi


Izolace nad krokvemi je velmi elegantní způsob zateplení šikmé střechy. Umožňuje vyniknout kráse dřeva v interiéru a minimalizuje možnost vzniku tepelných mostů. Vzhledem k celistvosti izolační vrstvy nad krokvemi je možné pro dosažení stejného tepelného odporu použít nižší tloušťku izolace.

Firma Rockwool vyvinula dva systémy nadkrokevní izolace:

Atmosféra dřevěné konstrukce při zateplení nad krokvemi

Pro návrh obou systémů je k dispozici typové statické řešení, které umožňuje projektantům podle konkrétních podmínek objektu jednoduše navrhnout jednotlivé prvky systému. Cenové relace těchto systémů se pohybují na srovnatelné úrovni s cenou zateplení mezi krokvemi se sádrokartonovým obkladem.

SYSTÉM S TUHÝMI DESKAMI

Při zateplení šikmé střechy systémem s tuhými deskami přenáší tyto desky veškerá zatížení do její konstrukce. Pro návrh tohoto systému je k dispozici typové statické řešení, které umožňuje projektantům podle konkrétních podmínek objektu jednoduše navrhnout jednotlivé prvky systému.

schema

Řez nadkrokevním systémem s tuhými deskami

schema

Provádění systému

Montáž nadkrokevního systému začíná pokládkou parotěsné zábrany na bednění. Následuje montáž vodorovného nosného trámu u okapnice, který přenáší zatížení rovnoběžné s bedněním. Desky tepelné izolace (Spodrock) se pokládají směrem od nosného trámu vzhůru. Izolační materiál je na povrchu chráněn proti zatečení položením difúzní pojistné fólie. Rovnoběžně s krokvemi se montují kontralatě, které jsou ke krokvím pevně přišroubovány. Dále již následuje běžný postup montáže střešních latí nebo bednění a pokládka střešní krytiny.

SYSTÉM S KOVOVÝMI DRŽÁKY KONTRALATÍ

Při zateplení šikmé střechy systémem s kovovými držáky přenáší držáky veškerá zatížení do její konstrukce. Samotná tepelná izolace je tvořena běžnými izolačními deskami.

Přibíjení kovového držáku

Provádění systému

I montáž nadkrokevního systému začíná pokládkou parozábrany na bednění. Následuje montáž kovových držáků, které přenáší zatížení z kontralatí na krokve. Desky tepelné izolace (Airrock SL) se vkládají mezi držáky. Do držáků se připevňují kontralatě. Na kontralatě je přichycena pojistná fólie. Dále již následuje běžný postup montáže střešních latí nebo bednění a pokládka střešní krytiny.

schema

Kontralatě přichycené v kovových držácích


Řez nadrokevním systémem s kovovými držáky

Materiály pro zateplení nad krokvemi

Spodrock
Airrock SL
Držák nadkrokevní izolace