LUKOPREN S 6410


Charakteristika

LUKOPREN S 6410 je dodáván ve formě nestékavé pasty, která po vytlačení z obalu vulkanizuje vzdušnou vlhkostí na silikonovou pryž. Vulkanizace probíhá od povrchu do hmoty a její rychlost je závislá na relativní vlhkosti vzduchu. Má výbornou adhezi k celé řadě materiálů jako jsou sklo, smalt, glazovaná keramika, nerez ocel, polykarbonát, silikonový kaučuk, jakož i povrchům oceli, hliníku a dřeva opatřeným nátěry syntetickými, polyuretanovými, polyesterovými, epoxidovými a akrylátovými.

Mezi nejdůležitější vlastnosti zvulkanizovaného tmelu patří

  • tepelná odolnost v širokém rozmezí teplot
  • odolnost vůči trvalému působení vody, UV záření, ozonu a povětrnosti
  • chemická odolnost
  • zdravotní nezávadnost pro přímý styk s potravinami a vodou

Základní parametry

Barva transparent., černá bílá
Hustota kg/m3 1030 1270
Konzistence nestékavá pasta nestékavá pasta
Vulkanizační systém kyselý, acetoxy kyselý, acetoxy
Provulkanizace mm, 1/3/7 dnů 1,8/4,0/8,0 1,4/2,7/6,0
Vulk. povrch. vstvičky, min. 10 10
Tvrdost °ShA 30 45
Modul N/mm2 0,4 0,8
Pevnost N/mm2 1,9 2,9
Tažnost % 400 280
Hořlavost - těžce hořlavá C 1
Tepelná odolnost, °C -50/+180 -50/+180, krátkodobě až 250 °C
Pracovní teplota / skladovací, °C +5/+30 +5/+30
Skladovatelnost, měsíc 24 24
PND 47-312-89 47-312-89
SKP 24.17.11 24.17.11

Použití

LUKOPREN S 6410 je určen především ke konstrukčním lepením akvárií, terárií a skleněných vitrín. Pro zdravotní nezávadnost je používán k tmelení a dotěsňování nerezových, skleněných a jiných materiálů, které přicházejí do přímého styku s potravinami a pitnou vodou (pulty, udírny, technologické linky, skleněná potrubí).

Pro rychlost vulkanizace a dosahování vysokých pevností vulkanizátu se LUKOPREN S 6410 používá k lepení štítků a jmenovek, WC mís, bidetů a umyvadel. Je nejvhodnějším tmelem pro lepení profilů ze silikonového kaučuku (těsnění) na aparatury, jakož i lepení poškozených forem ze silikonového kaučuku.

Způsob aplikace

LUKOPREN S 6410 se nanáší zpravidla z kartuší o objemu 310 ml pomocí mechanické pistole ve formě nestékavé pasty na dokonale odmaštěný povrch. Výrobce doporučuje použít LUKOPREN ODMAŠŤOVAČ a důsledně dodržet pracovní postup.

Při tmelení dvou ploch je třeba vzhledem k rychlosti vulkanizace přiložit okamžitě druhou plochu (lepení akvárií). Mezi lepenými plochami by měla být vrstva tmelu alespoň 0,5 mm. Jedině tak lze dosáhnout potřebné dlouhodobé pružnosti a pevnosti spoje. Mechanické, tepelné a chemické namáhání je možno provádět až po dokonalém zvulkanizování tmelu.

Ochrana zdraví

Při práci v interiéru je třeba zajistit účinné větrání. V případě potřísnění pokožky setřít tmel hadříkem a omýt vodou a mýdlem. Při zasažení očí vymýt proudem vody a vyhledat lékařskou pomoc.

Balení a skladování

Kartuše 310 ml, na objednávku konzervy 10 l a sudy 200 l. Skladovatelnost 24 měsíců při teplotách +5 °C až +30 °C.

Likvidace obalů a nespotřebovaných zbytků

Plastové obaly a zbytky zvulkanizovaného tmelu jako komunální odpad. Obaly z konzerv a sudy jako druhotná surovina.

Ke zvýšení užitné hodnoty silikonových jednosložkových tmelů Lučební závody a.s. Kolín vyrábějí tzv. pomocné přípravky, mezi než patří:

Lukopren Separátor

  • vodou ředitelný separační prostředek silikonových jednosložkových tmelů Lukopren S a dvousložkových kaučuků Lukopren N.

Lukopren Odmašťovač

  • přípravek sloužící k odmašťování neporézních povrchů před nanášením jednosložkových silikonových tmelů Lukopren S a k odstraňování jejich vulkanizátů. Lze jej použít též k odstranění nevytvrzené polyuretanové montážní pěny.

Lukopren Primer A

  • spojovací prostředek s kyselým adhezním systémem pro zvýšení adheze dvousložkových kaučuků Lukopren N na neporézní podklady a adheze jednosložkových tmelů Lukopren S na méně vhodné neporézní podklady.Tento prospekt obsahuje nezávazné údaje, které jsou pro zákazníka informativní, a jeho součástí je podrobný prospekt o výše uvedených výrobcích. V případě pochybností nebo nejasností se obraťte na Oddělení obchodně-technických služeb Lučebních závodů a.s. Kolín, tel. 0321/741 350, 741 351, 741 431, fax. 0321/721 572.